“Şcoala Gimnaziala Buzescu va avea uşile deschise pentru toţi cei care au nevoie de educaţie( copii, tineri şi aduţi ), indiferent de etnie şi religie, pentru a asigura apropierea între etnii, cunoaşterea şi acceptarea reciprocă în vederea unei convieţuiri armonioase. Ţinând seama de calitatea ei în comunitate, ea va căuta să satisfacă nevoia fiecărui elev de a se simţi competent, legat de alţii şi în acelaşi timp autonom.”

Şcoala noastră doreşte să devină o minicomunitate în comunitate, ordonată, atentă, bazată pe valori, cu o personalitate bine definită ce va deriva din conexiunea cu tradiţia locală. Școala are o dublă misiune:
-să permită fiecăruia să crească,să-şi dezvolte spiritul, sufletul, corpul şi inima;
-  să permită copiilor să înveţe să trăiască împreună , să trăiască unii cu alţii, cu persoane diferite.